ชื่อ - สกุล :นายนพดล วัฒายุ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชียวชาญ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว
ที่อยู่ :250 หมู่ 12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
Telephone :043-851206
Email :buakhaschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียนบัว สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์